3D Printer

3D Printer för metallbearbetning

3D-printer för metallbearbetning

InssTek som etablerades 2001 och är en framgångsrik koreansk maskintillverkare av 3D printers med egenutvecklad avancerad teknik DMT®. DMT® som står för Direct Metal Tooling. DMT® tekniken har också klassificerats av ASTM  (American Society for Testing and Materials) – vilket är en amerikansk metallstandardiseringsorganisation.

Metoden hjälper användaren att med hög hastighet tillverka produkter med hög materialtäthet och komplexa geometrier. InssTek kan arbeta med upp till tre olika metallpulver samtidigt i samma produkt, vilket de är ganska ensamma om. Dessutom använder maskinerna från InssTek normala kommersiella metalpulver. Stål, koppar, titan, mm från vanliga kommersiella leverantörer ger mellan tre och fem gånger lägre kostnad för materialet än vad andra additiva procedurer kräver.

Med InssTek görs reparationer i 3D av exempelvis gjutformar utan tillgång till original CAD/CAM filer.