3D Printer för metallbearbetning

3D-printer för metallbearbetning


InssTek tillverkare av 3D printer. Med egenutvecklad 3d teknik DMT. DMT som står för Direct Metal Tooling. DMT tekniken har också klassificerats av ASTM  (American Society for Testing and Materials). vilket är en amerikansk metallstandardiseringsorganisation.

Metoden hjälper användaren att med hög hastighet tillverka produkter med hög materialtäthet och komplexa geometrier. InssTek 3d priner kan arbeta med upp till tre olika metallpulver samtidigt i samma produkt, vilket de är ganska ensamma om. Dessutom använder maskinerna från InssTek normala kommersiella metalpulver. Stål, koppar, titan, mm från vanliga kommersiella leverantörer ger mellan tre och fem gånger lägre kostnad för materialet än vad andra additiva procedurer kräver.

Med InssTek kan reparationer i 3D av exempelvis gjutformar utan tillgång till original CAD/CAM filer.