Inbyggnadsmaskiner laser

Lasermärkning innebärAtt laserstrålen som genererats i en laserkälla förstärks och riktas mot objektet med hjälp av speglar. Energin i laserstrålen förändrar materialet i brännpunkten och kan även hetta upp det till förångning. Därigenom uppstår ett färgomslag eller en gravering. Fiberlasertekniken, som är en Ytterbium diodpulsad laser, är den senaste tekniska utvecklingen för lasermärkrutrustningar. Den är högeffektiv, robust, enkel att ta i drift och helt utan underhållskostnader. Tekniken är avsedd för märkning på arbetsstycken eller skyltar och etiketter och rekommenderas för högvolymproduktion där hastighet och exakthet är avgörande. SIC arbetsstation L-Box • Användarvänlig • Ergonomisk • Åtkomst från tre sidor • Arbetsbord 370 x 450 mm • Arbetsbelysning LASERHUVUDET ÄR KÄRNAN Tekniken är densamma i alla våra arbetsstationer men de har olika effekt och arbetsområde. Laserboxen kan implementeras i robotceller men är framförallt en universell och lätt tillgänglig arbetsplats i den konventionella verkstaden, laboratoriet, mätrummet etc. Både SIC L-Box och XL-Box kan utrustas allt efter behov.