Kolonnmaskiner

Kolonnmaskiner

IBARMIA. Är ett företag som startade under  1940-talet  familjen IBARMIA började med en butik för försäljning av delar till verktygsmaskiner. 1953 startar man tillverkning av borrmaskiner som snabbt blev stor framgång.

Under 70-talet gjorde IBARMIA viktiga investeringar i produktion och teknik genom automatisering av borrnings- och gängprocesser.

På 80-talet började man att tillverka borrmaskiner med CNC-styrning, och 1986 tillverkar IBARMIA sitt första rörliga kolonnbearbetningscentrum, en produkt som man nu har ett brett utbud av och där man erbjuder en variation av lösningar.