Märkning

Märkmaskiner för permanent märkning på metall

Märkmaskiner för spårbarhet i produktion. Märkning av klartext, serienummer, logotyper, datamatrix, datum m.m.

Tekniker för märkning på metall och plast

  • Lasermärkning
  • Nålprägling
  • Stämpling
  • Ritsning
  • Märkpennor
  • Etsning

Lasermärkning

Lasermärkmaskin för inbyggnad

Lasermärkmaskiner fristående

Lasermärkning är en kontaktfri, snabb och tyst märkmetod. Kan både gravera i metall eller endast ge en färgskiftning.
Lasern märker mer dekorativt än andra metoder.
Används för märkning av stora volymer på kort tid eller då inprägling i materialet inte kan accepteras. Passar för lasermärkning på både behandlade och obehandlade metaller, stål, aluminium och plaster.

Märkmaskiner

Bild: Lasermärkning på gjutgods och stål

Nålprägling

Präglingsmaskiner handhållna

Präglingsmaskiner för inbyggnad

Präglingsmaskiner på stativ

Nålprägling är en vanlig typ av industriell märkning. Ett elektromagnetiskt eller luftdrivet märkhuvud slår punkter i tät följd med en hårdmetallnål och bildar på så vis märktexten. Bokstäver, siffror, logotyper, matriskoder och specialtecken formas därigenom på detaljen.
Våra märkmaskiner från SIC Marking finns i som handhållen, bänkmaskin och för inbyggnad.

Märkmaskiner

Bild: Nålprägling på råyta och aluminiumgods

Stämpling – Konventionell märkning

Stämplingsutrustning

Märkpistol med krutladdning

Stansning och rullprägling är mycket snabba märk-metoder men saknar de elektroniskt styrda maskinernas enkla textredigering. Löpnummerverk och lätt bytbara typhållare och stansar underlättar.
Vi levererar allt från enkel stämpling till automatiska slagcylindrar och rullprägling samt inbyggnadsenheter för robotceller eller produktionslinje.

Ritsning

Ritsning är en tyst och snabb märkmetod. En märknål i hårdmetall eller diamant trycks ned i materialet och förflyttas i ett koordinatfönster med steg- eller servomotorer. Resultatet är en vacker och beständig märkning. Universell märkmaskin för olika arbetsområden och prestanda för att möta era krav på resultat.

Märkmaskiner

Bild: Ritsmärkning på metall

Ritsmaskiner

Märkpennor

Märkpennor

Märkpennor för märkning på alla ytor t.ex. rostig, oljig och våt metall.
Lackpennor, pennor med oljebaserad färg och fettkritor.

Etsning

Etsning ger en snygg märkning med bra kontrast. Etsningen är skonsam mot materialet och ger inga grader.
En svag ström appliceras genom etsvätskan och materialet som ger en färgskiftning.

– etspennor för olika material

– elektrolytetsning med permanent eller engångsschabloner

Läs mer om märkutrustning från SIC Marking i länkarna till vänster eller på https://www.sic-marking.com/