Handhållen stämpling

Konventionell märkning

Stämpling och rullprägling är mycket snabba märk-metoder men saknar de elektroniskt styrda maskinernas lätta textrediger-ing. Löpnummerverk och lätt bytbara typhållare och stansar underlättar.
Vi levererar allt från enkel stämpling till automatiska slagcylindrar och rullprägling samt inbyggnadsenheter för robotceller eller linje.

Handhållen stämpling

Pneumatiska slaghammare för prägling av ett fåtal tecken eller symboler och kit med stansar för att märka för hand.