AUTOMATIONSKORGAR

Metdra automationskorgar

Våra automationskorgar används för robothantering av exempelvis vevstakar, kugghjul, axlar mm. Trådkorgarna är precisionstillverkade och håller mycket hög kvalitet. De kan staplas till hög höjd utan att korgspelet ger för stor avvikelse.
Korgarna staplas på låga rullvagnar och dras manuellt mellan olika robotceller. En korgstapel med obearbetade detaljer skjuts in i robotcellen där roboten tar översta korgen, ställer den i ett plockaläge varefter roboten laddar maskinen, tömmer den och placerar den bearbetade detaljen i samma korg. När korgen är fylld med bearbetade detaljer flyttar roboten korgen från den ingående stapeln till en utgående. Operatören tillkallas automatiskt när hela den ingående stapeln har bearbetats. Operatören drar då ut stapeln med bearbetade detaljer och rullar in en stapel med obearbetade. Korgarna används ofta i standardiserade automationsceller av fabrikat Felsomat, Wenger m.fl.

Kontakta oss