Fördelar:

 • Brotschningen är helt automatisk
 • Eliminering av komplexa uppspänning och ställtider
 • Snabb Brotschning och returhastigheter resulterar i högre
  produktivitet och lägre kostnader
 • Förbättring av de bearbetade kilspårsytor på grund
  av styvheten hos elektromekaniska enheten som används
  i FRÖMAG Short Stroke Bruten maskin
 • Skären har en utökad livslängd
  på grund av att dom tillverkas uteslutande med hög kvalitet i
  PM-material
 • Det behövs betydligt mindre golvyta i jämfört med en standard Brotsch maskin samt att höjden på Frömag är markant lägre