Fördelar:

  • Brotschningen är helt automatisk.
  • Eliminering av komplexa uppspänning och ställtider.
  • Snabb Brotschning och returhastigheter resulterar i högre produktivitet och lägre kostnader.
  • Förbättring av de bearbetade kilspårsytor på grund av styvheten hos elektromekaniska enheten som används.
    i FRÖMAG Short Stroke Bruten maskin
  • Skären har en utökad livslängd på grund av att dom tillverkas uteslutande med hög kvalitet i
    PM-material.
  • Det behövs betydligt mindre golvyta i jämfört med en standard Brotsch maskin samt att höjden på Frömag är markant lägre.