PICOMAX-75-double-with-robot

8- eller 16-timmars skift per dag  inte längre är tillräckligt ... Allt oftare har "tid för leverans" blivit en av de viktigaste "överlevnads" kriterier för dagens underleverantörer. Nya produkter utvecklas och kortare ledtider är något många eftersträvar. Med hjälp av den senaste informationstekniken i FEHLMANN MCMTM (milling Center Manager), kan detaljer laddas och urladdas snabbt och tillförlitligt - i ett operatörsvänligt sätt. Bortsett från den höga kvaliteten är en viktiga faktor  obegränsad tillgänglighet, tillgång till systemet under dagens skift, liksom säkerheten i processen under nattskift.  FEHLMANN MCMTM erbjuder dig värdefullt stöd - bevisat gång på gång - dagens automationskrav baserat på dagens industristandarder . Eftersom MCM är en egen utveckling av FEHLMANN, kan du sätta tillit till ett säkerhet systemet i våra händer.