5-axlig bearbetning utan att ge avkall på stabilitet och precision från en 3-axlig maskin - allt möjligt med PICOMAX®95. Den här maskinen kan utrustas med en helt kontrollerad, integrerad 4 eller 5: e axel som går att montera vartsomhelst på det tilltagna arbetsbordet. Den kompakta, men också generösa, verktygsväxlare på PICOMAX®95 är utrustad med ett magasin med 46 eller 72 verktygsfickor.
Även automation kan också eftermonteras.