Fibrotakt är en beprövad konstruktion med stabil låsning i plankuggkrans. Drivningen kan ske pneumatiskt, hydrauliskt eller elektriskt. Fibrotakt används såväl horisontellt eller vertikalt och tillverkas i speciella inbyggnadsinföranden. Kundanpassade lösningar är vanligt förekommande.

Indexeringsbord

Indexeringsbord