MicroCut är en mycket kompakt maskintyp utvecklad för turbinindustrin. Dess kompakta uppbyggnad och enkla robotladdning gör den idealisk för produktionsceller. I regel förses maskinen med 2-axlig NC-bord  som fixturbärare och kan utrustas med indexeringsbord med två fixturplatser och avskärmning så att laddning kan ske medan slipning i den andra fixturen pågår. 

Micro-Cut 4-320 DS
Maskinen finns i en specialversion med två slipspindlar för samtidig slipning av turbinbladens så kallade grantopp båda sidor.