Maskinen är framtagen för att möta kraven på komplettbearbetning. Den bygger på SmartLine och är försedd med verktygsväxlare, verktygsmagasin och lasersvets. Maskinen kan i sitt magasin bära fräskroppar, borrar, slipskivor, skärprullar och kylvätskemunstycken. Spindelnosen är utrustad med HSK 80 eller 100 fäste. I synner het vird reparationsarbeten på slitna turbinskovlar har maskinen visat sig mycket lönsam. En utsliten skovel kan placeras i fixturen varpå maskinens mätprobe, kontrollerar hur mycket material som behöver läggas på, pulver appliceras och sintras med maskinens lasersvets. Därefter påbörjas slipprocessen fram till färdig detalj. Allt är programstyrt och spar mycket manuellt arbete. Maskinens magasin kan hålla många olika verktyg, Växlaren hanterar dessa mellan en verktygsbärare och  magasinet. Verktygsbäraren sitter i en linjärportal som positionerar framförspindeln som lämnar ifrån sig sitt använda verktyg och lämnar det nya till spindeln. Även profileringsrullen och kylvätskemunstyket kan bäras av verktygsbäraren  och bytas samtidigt som verktyget.