ABA och ELB styrning

XpressCube
Basversion

 • Idealisk för såväl nybörjare som erfarna slipexperter.
 • Omkopplingsbar till ett flertal språk, svenska är förvalt vid leverans.
 • Logisk inmatning av slipparametrarna.
 • Teach-in hjälp för vändlägen.
 • Automatisk periferihastighet.
 • Skärpautomatik med automatisk periferihastighetsreglering.
 • Grovslipning, finslipning och utgnistning ner till färdigt mått.
 • Pausa och ändra parametrar under arbetets gång.
 • Manuell matning med handhjul.

Xpress Cube - Pro
med utökade funktioner(Pro för profilslipning)
Funktioner utöver basversionen

 • Slipning av flera höjder i samma program
 • Profilslipning av vinklar, radier mm. Inga CNC-kunskaper krävs
 • Slipskivebibliotek

Sinumerik 840D
Full CNC

 • Upp till 6 axlar simultant
 • Exakt konslipning
 • Komplicerade tredimensionella kurvor
 • Cadnology konverterar CAD till maskindata