BENZINGER DoLittle

Kompakt maskin med fantastisk åtkomlighet.
Perfekt för hårdbearbetning av små dimensioner.
Möjlighet till full B-axel, revolver och motspindel.
Maskinens speciella konstruktion ger extremt hög precision mellan huvud och motspindel.
Linjär verktygsriggning med hög precision i snabbväxelbara multihållare. Mycket korta riggningstider.  

 

 

DOLittle B1 med linjär verktygsriggning (gang tooling)

b1

DO Little B2 med revolver VDI 20 DO

do-little-maschine-revolver-d2

DOLittle B3 med gang tooling, fräs- och motspindel

DoLittle motspindel ill DoLittle B3 arb-rum_ motspindel