Rundbord

Rundbord

FIBRO med ett av marknadens bredaste utbud av rundbord. Indexeringsbord för hantering i produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner. Vridbord för fleraxlig bearbetning på metall, plast, trä m.m. Alla tänkbara utföranden för bearbetning och automationshantering

Ni är välkomna med er förfrågan

 • FIBROTOR –  montering och lätt bearbetning
 • FIBRODYN –  montering och lätt bearbetning
 • FIBROTAKT – hård bearbetning
 • FIBROPLAN – NC-styrt för positionering eller rundfräsning
 • FIBROMAT – stora bord för svets och montering
 • FIBROMAX – största rundborden för rundfräsning och montering

Fibrotor – SNABBT FÖRLOPP

Mycket snabbt och mjukt delningsförlopp, avsett för positionering, montering och lättare bearbetning
Fasta positioner eller NC-styrt. 3D-modeller för nerladdning.

AutomationFIBROtor indexeringsbord

Fibrotakt     FASTA POSITIONER

Stabilt och noggrant rundbord, avsett för tuff bearbetning
pnem – hydr – elektrisk drivning, för eftermontage
eller inbyggnad.

BearbetningIndexeringsbord FIBROtakt

Fibromat       FÖR SVETS-CELLER

Snabbt och mjukt delningsförlopp, synnerligen lämplig som bärare av svets och monteringsfixturer i karosseribyggnad.
Påbyggnadsdiameter upp till 9 meter. Tar storleksmässigt över där Fibrotor slutar. Fasta positioner eller NC-styrt.

Fibrodyn

Små torquemotordrivna bord för extremt snabb och exakt positionering. Lämpligt rundbord för montering och positionering. NC-styrt eller med FIBROdrive som programmeras via PC.

Fibroplan – FRI  POSITIONERING

NC-styrd delning för positionering eller rundfräsning. Horisontell eller vertikal användning. 2 huvudtyper, Standard och Classic.
4:axel och kombinationer 4+5 axel.

Fibroplan Standard

Rundbord med mycket hög noggrannhet.
Kombinationer 4+5 axel.
Brett sortiment med mycket stora möjligheter till anpassning.

Fibromax – TUNGA LASTER

Stora bord för rundfräsning och positionering.
Tål laster upp till 140 ton. Flexibel positionering med repeterbar
noggrannhet ner till ± 2 bågsekunder, plan och rundgång
i my-området

Fibrodyn – DIREKT-DRIVNING

Direktdrivna rundbord för rotationshastigheter upp till 100 varv per miinut. Okänslig för kollision genom direktdriften Mycket hög noggrannhetsklass. Hydrodynamisk lagring

Övriga bord                mer info Fibro
Inbyggnadsbord och specialkonstruerade hybrider eller kombinationer av bord enligt önskemål.
Användbara som:

 • Verktygsväxlare
 • Fixturbärare i flerspindelmaskiner
 • Palettväxlarsystem
 • Svetslägesställare
 • Rundtaktsbord med planeter
 • Vridenheter för axelbearbetning