FIBRO | Rund/index-bord

Se våra spännelement från Fibro

Fibro’s rundbord eller indexeringsbord är användbara i olika tillämpningar inom verktygsmaskiner och automatiserade produktionsprocesser. 

Fibro’s rundbord och indexeringsbord är utformade för att erbjuda hög precision, styvhet och repeterbarhet. De är tillverkade av högkvalitativa material för att säkerställa exakt positionering och stabilitet under användning.

Bordet går att får med servo motor från siemens och även frekvensomvandlare för styrning.

Användningsområden för rundbord

Här är några vanliga användningsområden och fördelar med Fibro’s rundbord/indexbord:

1. Positionering och rotering: Rundbord och indexeringsbord används för att positionera arbetsstycken eller verktyg i exakta vinklar och positioner. Genom att använda ett rundbord kan du rotera arbetsstycket eller verktyget i olika vinklar, vilket möjliggör bearbetning från flera sidor eller tillåter åtkomst till specifika arbetsområden utan att behöva flytta arbetsstycket eller verktyget manuellt.

2. Fleroperationsbearbetning: Rundbord och indexeringsbord är användbara vid fleroperationsbearbetning, där flera bearbetningssteg utförs på ett arbetsstycke utan att behöva flytta det mellan olika maskiner eller arbetsstationer. Genom att använda rundbordet kan du utföra flera bearbetningsoperationer, såsom fräsning, borrning, gängning eller slipning, utan att behöva flytta arbetsstycket till olika fixturer eller maskiner.

3. Automation och robotik: Rundbord och indexeringsbord används också inom automatiserade produktionsmiljöer, där de kan integreras med robotar eller automatiserade system. Genom att använda rundbordet kan robotar eller automatiserade enheter rotera och positionera arbetsstycken eller verktyg på ett exakt sätt för bearbetning, montering eller andra hanteringsoperationer.

Användningen av rundbord och indexeringsbord kan bidra till att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten på bearbetade delar och underlätta automatisering inom olika industrier, inklusive tillverkning, fordonsindustrin och verktygsmaskinssektorn.

Vårt utbud av rundbord

Mer om vårat utbud

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg