Frömag | kilspår och brotschmaskiner

Kilspårsmaskin och brotschmaskiner från frömag

Frömag’s dragning och brotschmaskiner är specifika verktygsmaskiner som används inom metallbearbetning och tillverkning av komponenter.

Kilspårsmaskiner används för att forma och dra metallmaterial, vanligtvis kilspår, genom att applicera ett konstant dragkraft. Maskinen avlägsnar materialet från detaljen för att minska dess diameter eller forma det till en önskad profil. Kilspårsmaskiner är särskilt användbara för att tillverka kilspår. Maskinen kan även anpassa så att du kan tillverka kilspår där detaljen inte har genomgående hål.

Brotschmaskiner / driftning används för att skapa inre profiler eller splines på arbetsstycken, vanligtvis runda eller cylindriska föremål. Maskinen har ett skärande verktyg som rör sig längs detaljens längdaxel och skär ut profiler. Brotschning / driftning används ofta för att skapa komponenter som kräver grepp eller koppling med andra delar. Brotschmaskiner är en maskin som har en lång rad uppsättningar skäregg vars tvärsnitt ökar från verktygets topp till botten. Skären närmast toppen är vanligtvis utformade för grövre bearbetning, medan de längre ned på verktyget är optimerade för att uppnå önskad tolerans och ytfinish. Brotschmaskiner används för att utföra precisionsbearbetning och skapa detaljerade och exakta ytor på arbetsstycken. Dessa verktyg möjliggör finbearbetning av arbetsstycken med hög precision och uppfyller specifika krav på dimensioner och toleranser.

Både dragning och brotschning är bearbetningsmetoder som används för att forma egenskaperna på detaljerna som bearbetas. Dessa maskiner används inom olika branscher och tillämpningar, inklusive fordonsindustrin och tillverkning av verktyg och maskiner.

Mer om vårat utbud

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg