Ristning | Tekniker

Vad är ristning?

Ristning är en industriell metod för att skapa permanenta och exakta märkningar på olika material. Genom att använda en fin nål appliceras tryck eller fördjupningar på ytan av ett objekt, vilket resulterar i tydliga och hållbara märkningar. Ristning används ofta för att märka metaller som rostfritt stål, aluminium och mässing. 

Användingsområden

Ristning används för att märka serienummer, delnummer, logotyper, text och symboler på olika produkter och material. Detaljmärkningar är viktiga för att möjliggöra spårbarhet genom hela produktions- och leveranskedjan. De underlättar även identifiering och autentisering av produkter samt säkerställer överensstämmelse med branschstandarder och regler. 

Maskiner för ristning

Inom ristning används specialiserade märkmaskiner för att utföra ristningen med precision. Det finns olika typer av ristningsenheter tillgängliga, inklusive pneumatiska och elektromagnetiska ristningsmaskiner. Dessa enheter arbetar med kontrollerad kraft för att skapa märkningar med önskad djup och klarhet. Ristningsmaskinerna kan anpassas för att möta specifika behov och kan integreras i automatiserade produktionslinjer för snabb och effektiv märkning 

Material

Ristning är särskilt lämpligt för märkning av metaller som rostfritt stål, aluminium, mässing och andra hårda material. Det kan även användas på andra material som plast, trä och läder, men i mindre utsträckning. Genom att anpassa ristningens parametrar, såsom kraft och nåltjocklek, kan man uppnå optimala märkresultat på olika material. Det breda spektrumet av möjliga materialmärkningar gör ristning mångsidig och användbar inom olika branscher och tillämpningar. 

Våran leverantör

SIC Marking är en framstående leverantör inom ristning och erbjuder högkvalitativa märkningssystem och lösningar för industriella applikationer. Med en stark närvaro på den svenska marknaden har SIC Marking etablerat sig som en pålitlig partner inom industriell märkning. Företagets produkter erbjuder enastående precision, hållbarhet och mångsidighet för märkning av olika material, särskilt metaller som rostfritt stål, aluminium och mässing. SIC Marking lägger stor vikt vid innovation och kundanpassade lösningar för att möta specifika behov inom olika branscher. Genom att kombinera avancerad teknik, hög kvalitet och omfattande expertis kan SIC Marking erbjuda märkningslösningar som uppfyller de högsta standarderna. Med deras gedigna erfarenhet och globala närvaro är SIC Marking väl rustade för att möta och överträffa kundernas förväntningar inom industriell märkning. 

Se vårat ristningsmaskiner

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg