Nålprägling | Tekniker

Vad är nålprägling?

Nålprägling är en industriell metod för att skapa permanenta och exakta märkningar på olika material. Genom att använda en fin nål appliceras tryck eller fördjupningar på ytan av ett objekt, vilket resulterar i tydliga och hållbara märkningar. Nålprägling används ofta för att märka metaller som rostfritt stål, aluminium och mässing. 

Användingsområden

Nålprägling används för att märka serienummer, delnummer, logotyper, text och symboler på olika produkter och material. Detaljmärkningar är viktiga för att möjliggöra spårbarhet genom hela produktions- och leveranskedjan. De underlättar även identifiering och autentisering av produkter samt säkerställer överensstämmelse med branschstandarder och regler. 

Maskiner för nålprägling

Inom nålprägling används specialiserade märkmaskiner för att utföra präglingen med precision. Det finns olika typer av nålpräglingsenheter tillgängliga, inklusive pneumatiska och elektromagnetiska präglingsmaskiner. Dessa enheter arbetar med kontrollerad kraft för att skapa märkningar med önskad djup och klarhet. Nålpräglingsmaskinerna kan anpassas för att möta specifika behov och kan integreras i automatiserade produktionslinjer för snabb och effektiv märkning. 

Material

Nålprägling är särskilt lämpligt för märkning av metaller som rostfritt stål, aluminium, mässing och andra hårda material. Det kan även användas på andra material som plast, trä och läder, men i mindre utsträckning. Genom att anpassa nålpräglingens parametrar, såsom kraft och nåltjocklek, kan man uppnå optimala märkresultat på olika material. Det breda spektrumet av möjliga materialmärkningar gör nålprägling mångsidig och användbar inom olika branscher och tillämpningar. 

Våran leverantör

SIC Marking är en framstående leverantör inom nålprägling och erbjuder högkvalitativa märkningssystem och lösningar för industriella applikationer. Med en stark närvaro på den svenska marknaden har SIC Marking etablerat sig som en pålitlig partner inom industriell märkning. Företagets produkter erbjuder enastående precision, hållbarhet och mångsidighet för märkning av olika material, särskilt metaller som rostfritt stål, aluminium och mässing. SIC Marking lägger stor vikt vid

Se våra nålpräglingmaskiner

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg