MCM – högvolym­produktion med stora 4- och 5-axliga fleroperations­maskiner