Tagmark laser

Lasertagmark är en helt automatisk lasermärkningsstation som gör det möjligt för dig att samtidigt hantera märkningen av dina plåtar på en enkel, säker sätt.

Lasertagmark är en helt automatisk lasermärkningsstation som gör det möjligt för dig att samtidigt hantera märkningen av dina plåtar på en enkel, säker arbetsstation med dina egna data. Plåtarna märks i serier, automatiskt. Operatörens närvaro är inte nödvändig.

Märkstationen fungerar genom att en stapel med skyltar laddas på ena sidan av maskinen. Därefter används en påskjutare för att ta tag i en skylt och föra den in i märkutrymmet. Märkningen utförs på skylten, och sedan skjuts den ut på andra sidan, där den samlas upp i en uppsamlingsstation. Märkningen kan justeras efter 20, 30 & 50 w som reglerar djup och hastighet.

Maskinen går att beställa för märkning av olika skyltmått. Den nya programvaran SFA (SIC FACTORY AUTOMATION) är fullt kompatibel med ert överordnadesystem. Detta innebär att märkningen automatiseras, och du kommer att ha tillgång till en optimerad, konfigurerbar och användarvänlig HMI.

Fler produkter

Mer om vårat utbud

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg