Utsugssystem lasermärkning

Produktkategorier

Läs mer om Utsugssystem lasermärkning här

Ett utsugssystem till en lasermarkeringsmaskin är en nödvändig och viktig del av utrustningen. Lasermarkeringsprocessen skapar nämligen ofta rök, ånga och damm när den är aktiv vilket gör det viktigt att ha ett avgassystem som kan ta bort dessa föroreningar från arbetsområdet. Avgassystemet fungerar, likt processventilation, genom att suga luften nära källan för att reducera föroreningar från arbetsområdet och föra den genom ett filter innan luften släpps ut i rummet igen.

Ett effektivt avgassystem kan bidra till att minska risken för exponering för farliga partiklar och ångor, som i sin tur kan orsaka hälsoproblem. Systemet kan också hjälpa till att hålla arbetsområdet rent och minska risken för att markeringen påverkas av dammet eller andra föroreningar som släpps ut.

Det är viktigt att välja rätt typ av avgassystem för din lasermarkeringsmaskin, eftersom olika material och märkningsprocesser kan generera olika typer av föroreningar. Det är också viktigt att se till att avgassystemet är rätt dimensionerat för ditt arbetsområde för att säkerställa maskinen utgör ett tillräckligt luftflöde och effektivt avlägsnande av föroreningar.

Se vår system nedan, och tveka inte att höra av er om ni skulle ha några frågor!

Utsugssystem lasermärkning, vårt utbud

Mer om vårat utbud

Vi har bara produkter av högsta kvalitet.

Varukorg